Even over Denken en Dozen. Om aan te geven dat iemand buiten de kaders kan of durft te denken, wordt vaak de uitdrukking ‘out of the box’ gebruikt. Zo iemand komt met verrassende nieuwe ideeën, perspectieven en oplossingen. Out-of-the-box-denkers zijn dus creatief. In 2018 vond er in Brussel zelfs een internationale conferentie ‘Out of the box’ plaats over het vakgebied creatief schrijven.

Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, buurtrestaurants met gratis maaltijden en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid. Met ER IS GENOEG willen Happy Motion en Voedselbanken Nederland de verborgen armoede te lijf gaan. Het doel: 10% meer mensen bereiken met voedselhulp. 

“Aan me hoela!”, antwoordde ik toen Louise me vanmorgen vroeg (niet al te vroeg) of ik niet eens moest opstaan om te gaan werken. Waar mijn hoela zit, wilde ze weten en ik moest het antwoord schuldig blijven. Net boven de hurken, achter de lurven? Het juiste antwoord is: de bips en dat zit zo.

Denemarken, 1925. Twee jonge ingenieurs beginnen  hun eigen bedrijf in radio's, versterkers en transformatoren. Nu, een kleine eeuw later, is B&O nog steeds een begrip dankzij innovatieve techniek en fantastisch design. Kom eens langs in het B&O Center Eindhoven of ga naar de website waarvoor ik de teksten schreef.

Misschien wil m’n zusje ‘m, maar anders staat hij op me te wachten in de boekenkast van mijn moeder: de Grote Winkler Prins Encyclopedie. 20 kloeke delen plus supplement. Duizenden guldens gekost! Waarde op Marktplaats anno 2018: minder dan 20 euro…

Voordat ik deze klus als tekstschrijver aannam wist ik het niet, maar meer dan 20% van alle e-commerce in Europa wordt gefaciliteerd door de Nederlandse onlinesector! De markt groeit snel en de cloud & hosting providers zitten te springen om goed opgeleide mensen. Cloud IT Academy gaat de huidige kloof tussen bedrijfsleven en onderwijs dichten.