Even over Denken en Dozen. Om aan te geven dat iemand buiten de kaders kan of durft te denken, wordt vaak de uitdrukking ‘out of the box’ gebruikt. Zo iemand komt met verrassende nieuwe ideeën, perspectieven en oplossingen. Out-of-the-box-denkers zijn dus creatief. In 2018 vond er in Brussel zelfs een internationale conferentie ‘Out of the box’ plaats over het vakgebied creatief schrijven.

Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, buurtrestaurants met gratis maaltijden en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid. Met ER IS GENOEG willen Happy Motion en Voedselbanken Nederland de verborgen armoede te lijf gaan. Het doel: 10% meer mensen bereiken met voedselhulp. 

“Aan me hoela!”, antwoordde ik toen Louise me vanmorgen vroeg (niet al te vroeg) of ik niet eens moest opstaan om te gaan werken. Waar mijn hoela zit, wilde ze weten en ik moest het antwoord schuldig blijven. Net boven de hurken, achter de lurven? Het juiste antwoord is: de bips en dat zit zo.