Out of the box? Nee outside the box!

Even over Denken en Dozen. Om aan te geven dat iemand buiten de kaders kan of durft te denken, wordt vaak de uitdrukking ‘out of the box’ gebruikt. Zo iemand komt met verrassende nieuwe ideeën, perspectieven en oplossingen. Out-of-the-box-denkers zijn dus creatief. In 2018 vond er in Brussel zelfs een internationale conferentie ‘Out of the box’ plaats over het vakgebied creatief schrijven.

Hoewel iedereen meteen begrijpt wat je bedoelt met ‘out of the box’, wordt het meestal  verkeerd gebruikt. Sterker nog: strikt genomen zeg je precies het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Out of the box is een term die gebruikt wordt voor nieuwe producten die je kant en klaar uit een doos haalt en die nauwelijks of helemaal geen installatie of montage behoeven. Daar heb je echt maar heel weinig of zelfs geen creativiteit voor nodig dus.

De juiste uitdrukking voor creatief denken is ‘outside the box’. Ben je ook weer even bij…

Cees Picauly
cees@cpcc.nl
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.