website chronische lyme

Website chronische Lyme

De ziekte van Lyme is de snelst groeiende infectieziekte ter wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs van een nieuwe epidemie, die veel lijden veroorzaakt en een enorme financiële last voor de samenleving is.

Dat Lyme ingrijpende gevolgen heeft voor onze maatschappij lijkt onvermijdelijk. Hoe we hier politiek, medisch en bijvoorbeeld verzekeringstechnisch mee om moeten gaan, is door verschillende inzichten, opvattingen en belangen minder eenduidig.

De Stichting Happy Motion heeft samen met een groep patiënten met chronische Lyme een website opgezet om meer aandacht voor deze problematiek te vragen. En om geld in te zamelen voor een documentaire die laat zien hoe het is om als patiënt te moeten leven met deze onbegrepen ziekte.

Op de website lymeepidemie.nl lees je er meer over. Als tekstschrijver heb ik (een groot deel van) de content op die site onderhanden genomen om deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Cees Picauly
cees@cpcc.nl
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.